Home
Project
Depressie
Praktisch
Formulieren
Agenda
Links
Contact


 

 

 
Overzicht inclusie- en exclusiecriteria van de MBCT-studie

INCLUSIE-criteria

Algemeen


1. Leeftijd > of = 18 jaar.

2. Woonplaats: zorgregio’s Gent, Eeklo, Lokeren en Sint-Niklaas.

3. Bereidheid tot deelname aan het wetenschappelijk onderzoek (pre, post, follow-up).

4. Normaal IQ.

5. Geen psycho-organische oorzaak (bv. beginnende dementie) van psychiatrisch probleem.


Depressie

1. Diagnose van depressieve stoornis, recidiverend (cf. DSM-IV-TR 296.3x).
- minstens DRIE episodes
- GEEN criteria mbt 2 / 5 jaar

2. De laatste depressieve episode is minimum acht weken geleden.

3 . Afwezigheid van huidige depressieve episode (cf. DSM-IV-TR).

4. Geschiedenis van medicamenteuze behandeling.
Gezien MBCT een aanvulling is op farmaco- en/of psychotherapie kan niet vereist worden dat deelnemers medicatievrij zijn.

EXCLUSIE-criteria

1. Op basis van de DSM-IV-TR (dwz als voldaan aan alle criteria) :
- lifetime mood disorder / chronische depressie
- dysthymie
- huidig middelenmisbruik
- obsessief-compulsieve stoornis
- bipolaire stoornis
- acute psychose
- cognitieve stoornis*
- pervasieve ontwikkelingsstoornis**
- zwakbegaafdheid
- primaire diagnose als II-problematiek
- suïciderisico

2. Uitgebreide ervaring met zen- of vipassana-meditatie (of mindfulness) in het verleden
OF
meer dan 1 uur beoefening van zen- of vipassanameditatie (of mindfulness) per week gedurende de laatste 8 weken.

3. Andere praktijk van meditatie buiten MBCT gedurende de training.

4. Meer dan één psychiatrisch consult per 3 à 4 weken gedurende de training en follow-up.

5. Intensieve psychotherapie gedurende de training en follow-up.

6. Schizofrenie of schizo-affectieve stoornis in de voorgeschiedenis.

7. Lichamelijke aandoeningen die een goede deelname aan het programma bemoeilijken, zoals beoordeeld door de onderzoeker / trainer.

* cognitieve stoornis = delirium, dementie, amnestische stoornissen
** pervasieve ontwikkelingsstoornis = autistische stoornis, stoornis van
Asperger, NAO (met inbegrip van atypisch autisme)(stoornis van Rett,
desintegratiestoornis van de kinderleeftijd)

Let op: voorgestelde criteria zijn een richtlijn bij het doorverwijzen van potentiële kandidaten - dwz het is aangeraden om toch steeds contact te nemen met de onderzoeker om na te gaan of personen al dan niet in aanmerking komen voor het onderzoeksproject (zie Contact)
.

 

 

Copyright CREAX 2003 - 2004. Any unauthorized reproduction strictly prohibited.